Pompy ciepła woda/woda

Wykorzystanie jako źródła energii wód gruntowych jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ to źródło stabilnej mocy. Temperatura podziemnych wód utrzymuje się na poziomie od 7 do 13°C. Wymagane jest wykonanie dwóch odwiertów, z których jeden służył będzie do doprowadzania cieczy do pompy ciepła, a drugi do odprowadzania jej z powrotem do gruntu. System typu woda/woda pozwala na wykorzystanie potencjału terenu, na którym zlokalizowany jest budynek. To rozwiązanie umożliwia także chłodzenie pomieszczeń, co pod względem zużycia prądu jest znacznie tańsze od standardowej klimatyzacji.

POMPA CIEPŁA WODA|WODA

Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe źródło energii, bo ich temperatura wynosi od 7°C do 13°C.

Schemat systemu pomp ciepła woda/woda
HP – pompa ciepła
SW – zbiornik do wody użytkowej
HW – zbiornik do wody grzewczej

Rzeczywista temperatura wody zależy od miejsca, z którego jest pompowana. Stosunek zużytej mocy do uzyskanego ciepła (współczynnik wydajności lub COP) jest bardzo korzystny w systemach woda/woda, w których roczna średnia wartość często przekracza wartość 5.

Jednym z kluczowych elementów pomp ciepła, której spiralny wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej, która daje doskonałą ochronę przed korozją i sedymentacją na ścianach wymiennika ciepła.

Zamontowanie pompy ciepła wymaga wykonania dwóch odwiertów w ziemi:

  • główny otwór (studnia) do pompowania wody i
  • drugi otwór, którym woda powraca do podłoża.

Z doświadczenia wynika, że optymalna odległość między głównym i drugim odwiertem to około 15 metrów. Część energii zgromadzonej w wodzie pompowanej z gruntu jest odzyskiwana, a woda wraca do ziemi, po ochłodzeniu do 2°C–4°C, całkiem niezmieniona chemicznie. Przed użyciem wody jako podstawowego źródła ciepła konieczne jest przeprowadzenie testu pomp w celu sprawdzenia ilości wody i jej jakości. Do pompowania wody gruntowej niezbędne jest zezwolenie wodnoprawne.

W systemie pomp ciepła można też dokonać niewielkich zmian, by umożliwić bierne chłodzenie. W tym przypadku woda gruntowa o stosunkowo niskiej temperaturze jest wykorzystywana do chłodzenia pomieszczeń. Podczas biernego chłodzenia pompa ciepła nie pracuje, co pozwala na minimalne zużycie energii do chłodzenia i tym samym, w porównaniu do konwencjonalnej klimatyzacji, znacznie niższe rachunki za prąd.

  • Minimalna temperatura wody gruntowej 7°C
  • Instalacja pompy ciepła w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C
  • Opcja ogrzewania i ogrzewania wody użytkowej
  • Dostępność źródła energii przez cały rok
  • Monowalentny tryb pracy
  • Proste elektroniczne sterowanie systemem
  • Obsługuje dwa niezależne układy hydrauliczne
  • Opcja biernego chłodzenia