Pompy ciepła powietrze/woda

Pompy ciepła powietrze/woda to urządzenia, które pozyskują energię cieplną bezpośrednio z powietrza. Instalacja pomp powietrze/woda jest dużo prostsza i szybsza od montażu pomp glikolowych, gdyż nie wymaga wykonywania robót ziemnych. Pompy tego typu mogą pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C. Powietrzne pompy ciepła mają zastosowanie m.in. przy modernizacji istniejących kotłowni (olejowych, na gaz płynny), generujących wysokie koszty eksploatacji.

 POMPA CIEPŁA POWIETRZE|WODA

Wśród proponowanych urządzeń znajdują się pompy ciepła powietrze/woda, które wykorzystują energię zgromadzoną w środowisku naturalnym. Mogą pracować w temperaturach do -20 stopni, dzięki czemu sprawdzają się także podczas łagodnych zim. Ze względu na to, że temperaturę łatwo pozyskać z powietrza, instalacja urządzenia zewnętrznego jest bezproblemowa, prosta i szybka.

Jakość wykonania i nowoczesna technologia przekładają się na wysoką wydajność energetyczną tych urządzeń. Cichy wentylator osiowy pompuje duże ilości powietrza przez parownik, który jest zainstalowany na zewnątrz, niezależnie od agregatu modelu. Połączenie parownika i wentylatora pozwala na bezpieczną pracę, która nie wpływa na środowisko, a także daje doskonałe efekty.

Wewnętrzna część urządzenia jest zainstalowana wewnątrz budynku. Taki system zapobiega zamrożeniu systemu nawet w przypadku długotrwałej awarii zasilania. Parownik i agregat są połączone rurami miedzianymi, które przenoszą czynnik chłodniczy, przekazując ciepło z parownika do skraplacza. Zaawansowana regulacja umożliwia poprowadzenie kilku obiegów grzewczych przez temperaturę zewnętrzną i zapewnia optymalne odszranianie jednostki. Powietrzne pompy ciepła są idealne do stosowania w systemach biwalentnych z dwoma źródłami energii i skoordynowanym działaniem. Stosowany jest w nich czynnik chłodniczy R 407 C, który jest niepalny i przyjazny dla środowiska.

  • urządzenie ma oddzielny zewnętrzny parownik, natomiast wszystkie inne elementy są zainstalowane w budynku, zabezpieczone przed zamarzaniem
  • zakres temperatur, w których urządzenie może pracować, to -20 do 40°C
  • procesem odszraniania parownika zarządza specjalistyczna jednostka sterująca
  • urządzenie umożliwia zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i wody użytkowej
  • ze względu na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, system jest zasilany cały rok
  • istnieje możliwość zastosowania dwukierunkowego
  • parownik jest oddalony od silnika urządzenia o 10 metrów
  • rury przyłączeniowe potrzebują dobrej izolacji cieplnej
  • urządzenie jest wyposażone w opcję aktywnego chłodzenia